Alcon® OPTI-FREE®

Produktkvalitet

Som ledande tillverkare av produkter för ögonhälsa, bl a kirurgisk utrustning, läkemedel och linsvårdsprodukter, tar Alcon sitt ansvar för vården av dina ögon på största allvar. I över 60 år har vi ägnat oss åt att endast producera produkter av högsta kvalitet för att bevara, återställa och förhöja synen.

Varje Alcon-produkt har testats för att säkerställa att den uppfyller de lagliga krav som ställs av tillsynsmyndigheter runt om i världen. Men, produktkvalitet handlar om mer än att uppfylla förväntningar – det handlar om att överskrida dem, vid varje moment av produktionsprocessen.

Alcon är stolta över den höga standard vi håller på vårt arbete, från forskning och utveckling, till tillverkning och en kontinuerlig process av utvärderingar och förbättringar – som förser patienter och läkare med de produkter som formar ögonvårdsbranschen.

Stringenta kvalitetsstandarder
När det gäller ögonhälsa är en hög standard ett måste. Alcon har utvecklat ett omfattande kvalitetshanteringssystem för att säkerställa en konsekvent produktkvalitet. Varje produkt testas noggrant för säkerhet och sterilitet. Alcon är även engagerat i de kommittéer som utvecklar kvalitetsstandarder runt om i världen.

Samarbete med optiker
Alcon arbetar sida vid sida med ögonvårdsspecialister och vetenskapen, för att utveckla och förbättra verktygen och utbildningsmaterialen för bättre ögonhälsa. Genom att samarbeta med läkare världen över, lär vi av varandra och vi kan därmed bättre anpassa oss till förändringar i patienternas behov.

Åtagande till fortsatta förbättringar
Allt eftersom behoven utvecklas och kunskapen ökar räcker det inte med att bara vara redo för förändring, utan också agera föregripande. Alcon företar kontinuerligt projekt för att förbättra produktkvaliteten. Vårt arbete att både utbilda och lära oss från ögonvårdsspecialister gör det möjligt för oss att ta fram nya och bättre produkterför att förbättra ögonvårdsbranschen som helhet.

I sista hand är det ett och samma mål som alla dessa insatser verkar för – att förse patienter med den allra bästa ögonvården.

OPTI-FREE® RepleniSH® linsvätska

OPTI-FREE® RepleniSH®

Linsvätska som håller linser fuktiga i 14 timmar, 6 timmar längre än andra vätskor.

Alcon
Ett livslångt åtagande för ögonvård.